2014. 04 - Деветти семинар со Кваранта сенсеи во Скопје