ВЕСТИ

Информации за најновите случувања

Семинар со Минегиши сенсеи во Скопје!

Аикидо клубот Пат кон мирот од Скопје организира меѓународен семинар со Муцуко Минегиши сенсеи од 29 -ти Септември до 01-ви Октомври!