ВЕСТИ

Информации за најновите случувања

На 18-ти и 19-ти Ноември во нашето доџо, семинар ќе одржи аикидо учителот од Србија, Александар Дејановиќ. Ќе одржи 4 тренинзи - два во сабота и два во недела со исто времетраење и почеток:

Од 10:00-12:00 и од 17:00-19:00.

Семинарската такса е 500 денари.