ВЕСТИ

Информации за најновите случувања

Соопштение за летото 2012

Тренинзи ќе одржуваме во сала во редовните термини до крајот на јуни, а потоа, во јули и август, ќе вежбаме на отворено со меч и стап.
Термините за вежбање на отворено ќе ги објавиме кон крајот на месецот.
Исто така, во саботните утра од месеците јули и август ќе се одржуваат тренинзи за Хоџо. Доколку има заинтересирани , нека се пријават заради полесно организирање на групата.